Retour zenden van producten

De consument heeft het recht van retour binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling. Zonder opgave van reden kan de consument een product retourneren waarbij de totale aankoopprijs of bij deelorders verhoudingsgewijs het aankoopbedrag terug wordt betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de consument.

Wilt u gebruik maken van de afkoelingsperiode, volg dan de volgende procedure:

·         Stel de klantenservice binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling in kennis van het feit dat u gebruik wilt maken van afkoelingsperiode door een mail te sturen naar info@hairlooksimone.nl

·         Retourneer het product zo oorspronkelijk mogelijk aan Hairlook Simone. Bewaar de track&trace code als verzendbewijs. De kosten en het risico voor de retour zending zijn voor uw eigen rekening;

·         Zo spoedig mogelijk na de retourontvangst van uw product door Hairlook Simone, doch uiterlijk binnen 14 dagen, wordt het aankoopbedrag overgemaakt op de door u vermelde bank- of girorekening of het nieuwe product naar u toe gestuurd.

Wij behouden ons het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door u is beschadigd.

Heeft u vragen over uw bestelling, levertijden, retourneringen of andere zaken? Neem contact op via info@hairlooksimone.nl of neem telefonisch contact met ons op via: 0544 - 377 142 of 06 - 27 54 15 14